turklehceleri.org

çeşm

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çeşm

is. [fars.] klas. Göz. Gecə-gündüz vaxt-bivaxt ağlaram: Çeşmim yaşı Ceyhun olur, sellənir. Qurbani. [Abbas:] Gül rüxsarın əhsən deyib bülbülə; O çeşmi-xumarın yadıma düşdü. “Abbas və Gülgəz”.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

çeşm

at, şahyr. Göz. Hijriňde köýüp men dat bilen perýat, Iki çeşmim bir görmäge zar saňa (Halk döredijiliginden).


Son arananlar: