turklehceleri.org

çalı

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

çalı

и. куаклык; кура □ çalı bülbülü зоол. соры чебенче; çalı horozu зоол. суер

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

çalı

Türkiye Türkçesi: çalı
Azerbaycan Türkçesi: çalı kâl
Başkurt Türkçesi: kıvak
Kazak Türkçesi: buta
Kırgız Türkçesi: bir tüp badal
Özbek Türkçesi: butä
Tatar Türkçesi: kuak
Türkmen Türkçesi: çalı
Uygur Türkçesi: çatkan
Rusça: kust kustarnik

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çalı

is. Kol-kos, kolluq.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

çalı

çalı


Son arananlar: