turklehceleri.org

çaglamak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

çaglamak

[ça:ğlamak], işl. 1. Keýpiňi sazlamak, köklemek, göwnüňi hoşlamak. Ýagşy ýola girip, köňül çaglagyn (Zynhary). 2. Taýýarlamak, häzirlemek, şaýlanmak. Watan üçin belli bir maksat tutup, özlerini ölüme çaglap gelen adamlaryň nähili düşgürligini şu ýerde ölçemek bolardy (A. Gowşudow).


Son arananlar: