turklehceleri.org

çaşıbqalmaq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çaşıb-qalmaq

bax çaşmaq 1 və 2-ci mənalarda. Qumru bunu eşidər-eşitməz yerindən qopub üzüaşağı dərəyə doğru yüyürdü, lakin dərə içində qız çaşıb-qaldı. Ə.Məmmədxanlı. [Rəşid:] Mən hələ özümü toplamamış, yeni bir möcüzədən tamam çaşıb-qaldım. İ.Hüseynov.


Son arananlar: