turklehceleri.org

çəpik

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çəpik

I. is. Alqış, əl çalmaq. • Çəpik çalmaq – alqış əlaməti olaraq əllərini bir-birinə vurmaq, əl çalmaq. ..Bəylər də qaqqıldayaqaqqıldaya qızların oynamağına çəpik çalırdılar. C.Məmmədquluzadə. Yallı gedir ağacları, çəpik çalır yarpaqları. M.Müşfiq.

II. is. [“çevik” sözünün təhrif edilmiş forması] Zirək, diribaş.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

çəpik

I. alqış
{övgü}

II. zirək, cəld, çevik, diribaş, mahir, şux
{kıvrak, hızlı, çevik, atılgan, mahir, şuh}


Son arananlar: