turklehceleri.org

çırtma

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çırtma

I.
1. Bax çırtıq 1-ci mənada.
2. Barmaqlardan birinin (adətən orta barmağın) ucunu baş barmağa dayayaraq zərblə vurma; çırtıq, çırtmıq. • Çırtma vurmaq – barmaqlardan birinin (adətən orta barmağın) ucunu baş barmağa dayayaraq zərblə vurmaq; çırtıq vurmaq. ‣ Çırtma vursan qanı tökülər (çıxar) – çox sağlam, üzü çəhrayı, gümrah adam haqqında. Toyuna hazırlaşan gəlinə isə çırtma vursan qanı tökülər. B.Bayramov.

II. “Çırtmaq”dan f.sif.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

çırtma

təpikləmə, vurma
{tepme, vurma}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

çırtma

fiske


Son arananlar: