turklehceleri.org

çümmek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

çümmek

[çümmök], işl. 1. Dürtülip geçmek, tene sanjylmak, endama batmak. Kiçeňräk gyýçagam elimiň süňküne çümüp, tenimde galan ekeni (A. Nazarow). 2. Suwuklygyň (suwuň we ş.m.) düýbüne, aşaklygyna gitmek. Gury çägäniň berkligi pes, eger üstünden ýöreseň, aýagyň topugyňa çenli çümýär (“Türkmenistan”).

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

çümmek

õrdek suya iylce dalmak·II, 26


Son arananlar: