turklehceleri.org

Öküz

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

öküz

и. 1) үгез; 2) тупас (аңгыра) кеше ◊ öküz gibi үгез кебек таза

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

öküz

Türkiye Türkçesi: öküz
Azerbaycan Türkçesi: öküz
Başkurt Türkçesi: ügiⱬ konan
Kazak Türkçesi: ögiz
Kırgız Türkçesi: ögüz
Özbek Türkçesi: hökiz
Tatar Türkçesi: ügiz
Türkmen Türkçesi: öküz
Uygur Türkçesi: höküz
Rusça: bık vol

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

öküz

is.
1. İş heyvanı kimi istifadə edilən buğa. Təpəl öküz. Öküzləri arabaya qoşmaq. – ..Kiçik çobanlar öküzlərə minib, malları evə sarı qovurdular. H.Nəzərli. Güneyləri şumlamaq üçün kotana öküz qoşurdular. B.Bayramov.
2. məc. Çox yekə, nahamar, zorba adam haqqında. // məc. Qaba, kobud, qanmaz adam haqqında. ‣ Öküzün böyüyü pəyədədir zar. – işin çətini hələ daldadır, cəncəl hələ qurtarmayıb. [Sara bibi:] Hələ öküzün böyüyü pəyədədir. Qantəmir.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

öküz

kereste, öküz

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

öküz

at. Iri şahly gara malyň erkegi. Ýer gaty bolsa, öküz öküzden görer (Nakyl). Ýatan öküze iým ýok (Nakyl).
 ‣ Öküz ýaly irimçik, tagaşyksyz, gödek adama igenç, teýene hökmünde aýdylýan söz.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

öküz

ırmak, dere,I, 59, 513; III, 191, 341

öküz· I, 59, 446, 528; III, 421


Son arananlar: