turklehceleri.org

Çokul

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

çokul-

mut. çoku- ıı den.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

çokul

at. Gyzlaryň ýeňse çukurynda goýulýan çogdam saç. Mährijemal dört ýaşyny dolduran wagty ýeňsesinden çokul, iki çekgesinden zülp we alyn saç goýlupdy (A. Gowşudow).


Son arananlar: