turklehceleri.org

Çirkin

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

çirkin

[Köken: Farsça] Görksüz, Görümsüz

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

çirkin

с. җирәнгеч, чиркен; кабәхәт

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

çirkin

Türkiye Türkçesi: çirkin
Azerbaycan Türkçesi: çirkin
Başkurt Türkçesi: yämhiⱬ nasar yamak ilämhiⱬ
Kazak Türkçesi: öŋsiz köriksiz surı kaşkan
Kırgız Türkçesi: ıraŋı sūk öŋü sert
Özbek Türkçesi: çirkin körümsiz
Tatar Türkçesi: yämsiz şıksız kilbätsiz
Türkmen Türkçesi: görksüz görmeksiz betğelşik
Uygur Türkçesi: sät körümsiz
Rusça: nekrasivıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çirkin

sif. l. Gözəl olmayan, gözə, qulağa xoş gəlməyən: kifir, eybəcər, bədləkər. Çirkin üz. Çirkin səs. – [Məşədi İbad:] İnsanın zahiri nə qədər çirkin olsa, batini bir o qədər gözəl olar. Ü.Hacıbəyov. [Məşədi Fatma ərinə:] Sən yaxşı bilirsən ki, böyük qız çirkin olub, evdə qalıb, o, elə bədbəxt olub, .. bu da belə bədbəxt olsun?! Çəmənzəminli.
2. Çirk, çirkli, kirli, natəmiz. Çirkin otaq. Çirkin yorğan-döşək.
3. məc. Yaramaz, ləyaqətsiz, xoşagəlməz, pis. Çirkin iş. – [Zabit:] O çirkin hərəkətim yadıma düşəndə indi də tüklərim başımda biz-biz olur.. E.Sultanov. Çirkin əməllərin özü gizləyir; Söz tutmur dodağı, məni pisləyir. Aşıq Hüseyn.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

çirkin

I. kifir, eybəcer, iyrənc
{yakışıksız, çirkin, iğrenç}

II. alçaq, əclaf, xəbis, pozgun, murdar
{alçak, rezil, hain, faziletsiz, kötü}

III. eybli, qüsurlu, nalayiq, (hərəkət)
{eksik, kusurlu, terbiyesiz (davranış)}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

çirkin

çirkin, tiksinç

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

çirkin

1. menfur, murdar; 2. bu kelime sık sık teessüf, pişmanlik ifadesi için hizmet eder.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

çirkin

syp. ýakymsyzdan örän çasly hem ýiti (ses hakynda). Anna çirkin gygyryp, Ýalpa ýüzüni açdy (A. Alamyşow). Men elhenç çirkin sesim bilen gygyrdym (N. Pomma).


Son arananlar: