turklehceleri.org

ÇİLƏMƏ

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çiləmə

“Çiləmək”dən f.sif.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

çiləmə

I. səpələmə, sıçratma, fısqırtma
{serpme, sıçratma, fışkırtma}

II. sulama
{sulama}

III. damcılama, çiskinləmə
{damlama, çiseleme}


Son arananlar: