turklehceleri.org

sagmak

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

sagmak

[sağmak], işl. 1. Malyň emjegini gysyp, süýdüni almak. Her kim ýerli-ýerden goýunlary kökerip, sagmaga başlady (H. Derýaýew). Sygyr sagmak. Düýe sagmak. 2. göç.m. Aldaw, zorluk we şuňa meňzeş ýol bilen birinden ep-esli zat almak, ýonmak. Ol seni sagaýmasa, işiňi bitirer öýdemok.
 ‣ Sag asmana süýdüňi eliňden gelenini aýama.

Index of Diwan Lughat al-Turk (TDK)

sagmak

sağmak. I, 389; II, 15, 37, 43. 50, 51, 61, 66; III, 325, 339


Last searches: