turklehceleri.org

qiymə

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

qiymə

is.
1. Çox xırda döyülmüş ət. • Qiymə etmək – qiymələmək, çox narın döymək. Əti qiymə edib qızartmaq.
2. Xırda döyülmüş ətdən hazırlanmış xörək. ‣ (Ətini) qiymə çəkmək məc. – tikə-tikə doğramaq. Anacan, .. məni çəngələ asacaqlar, ətimi qiymə çəkəcəklər. M.Rzaquluzadə. qiymə-qiymə zərf Xırda-xırda, tikə-tikə. Əti qiymə-qiymə doğramaq. – [Ələmdar:] Bu ikiağızlı qılıncımla onu qiymə-qiymə doğraram! S.Rəhimov.

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

qiymə

kıyma


Last searches: