turklehceleri.org

fraza

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

fraza

[yun. phrasis – ifadə]
1. mus. Musiqi mövzusunun hər hansı kiçik və nisbətən tam hissəsi. Fraza, adətən iki motivdən ibarət olur.
2. dilç. Cümlə, ifadə, ibarə. Motivlərə bölünməyən bütöv frazalar da var.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

fraza

[fyra:za], at, dil b. Sözleýşiň gutarylan pikiri aňladýan bölegi. Iki taraply gepleşikde (dialogda) aýdylýan many taýdan gutarylan sözleýiş birligi.


Last searches: