turklehceleri.org

e������m

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

em

и. им, дару

Pure Turkish to Turkish (Kuleli)

em

1. Çare
2. Çare, Derman, Deva, Doktor, Hekim, İlaç

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

em

“M” hərfinin adı.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

em /ˈiːk/

1. "M'' harfi
2. (matb.) katrat.

Uzbek—English Dictionary (Dirks, 2005)

em

remedy, medicine; vaccination. ~ bo'l-/tush- to remedy.

Kyrgyz—Turkish Dictionary

em

I, 1. es. üfürükçü ileçları; 2. (hastalığa karşı) aşı.


II= emi.

Kyrgyz—Turkish Dictionary

em-

III, emmek (emziği, memeyi); kısır emdi bk. kısır.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

em

I, at.1. Kesel bejerýän serişde, derman. Alyň, içiň şu dermany! Edil emidir (T. Gurbanow).2.göç.m. Kynçylykdan, agyr ýagdaýdan çykmaklygyň çäresi, täri. Ol bu ýagdaýdan çykmagyň emini tapdy.
 ‣ Em etmek1) kesellä däri-derman etmek, kesele garşy çäre görmek. Şumy, gyz, waý, muňa näme em etmeli bolarka? (A. Durdyýew). 2)alajyny,çäresini tapmak. Eminden gelmek bir zadyň hötdesinden gelmek. Emini bermek temmi bermek, çäresini görmek, jeza bermek. Emiň-ýomuň şu bolsun! “Şu dermandan soň sagal, aýak üstüne gal, derdiň dep bolsun” diýen manyny aňladýar.Al, emiň-ýomuň şol bolsun!


EM Türkmen milli elipbiýiniň "M" harpynyň ady.

Sakha—English Dictionary (Straughn, 2006)

em-

v. to suck

Karachay-Balkar—Turkish Dictionary (Nevruz, 1991)

em

¹ en. ~ alğa: en önce, ~ bay: en zengin, ~ carık: en aydın, ~ igi: en iyi, ~ karıvlu: en güçlü.

² ve, hem. Caşla ~ kızla: delikanlılar ve kızlar, erkişile ~ tişiruvla: kadınlar hem erkekler.

Index of Diwan Lughat al-Turk (TDK)

em

kadının dişilik aygıtı, am· I, 38, 335

ilaç.I, 38, 95, 407;II, 363;III, 157


Last searches: