turklehceleri.org

Pusu

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

pusu

Türkiye Türkçesi: pusu
Azerbaycan Türkçesi: pusğu
Başkurt Türkçesi: yäşiringän urın zasada
Kazak Türkçesi: toruvıl
Kırgız Türkçesi: bukturma
Özbek Türkçesi: pistirmä
Tatar Türkçesi: yäşiringän urın zasada
Türkmen Türkçesi: bukı
Uygur Türkçesi: pistirma
Rusça: zasada

Karachay-Balkar—Turkish Dictionary (Nevruz, 1991)

pusu

gevşek, pörsük, güçsüz.


Last searches: