turklehceleri.org

Marş

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

marş

и. 1) марш; 2) гимн □ matem marşı матәм маршы; İstiklal marşı Бәйсезлек маршы (Төркиянең милли гимны); 3) стартер

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

marş

Türkiye Türkçesi: marş
Azerbaycan Türkçesi: himn
Başkurt Türkçesi: gimn maktav yırı
Kazak Türkçesi: uran öleŋi gimn
Kırgız Türkçesi: gimn
Özbek Türkçesi: gimn
Tatar Türkçesi: gimn maktav cırı
Türkmen Türkçesi: gimn
Uygur Türkçesi: marş gimn
Rusça: gimn

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

marş

[fr.]
1. Sırada bir qaydada, ritmik yürüş tərzi. Təntənəli marş.
2. Sırada bir qaydada, ritmik yeriməyə başlamaq üçün komanda. Marş, irəli! Addımla, marş!
3. Qoşunların yürüş qaydası ilə bir yerdən başqa yerə hərəkəti. Üçgünlük marş.
4. Addım taktına uyğun ölçüsü olan gümrah, aydın ritmli musiqi əsəri. Müsavatın ilk himni, ilk marşı, ilk bayrağı onun adı ilə bağlı olduğu kimi, ilk şəhidi, 37-də mehraba gətirdiyi ilk qurban da Əhməd Cavad olub. Y.Qarayev.

Kyrgyz—Turkish Dictionary

marş

r. 1. marş; 2. marş!: ileri!

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

marş

at.1. Hatarda nyzam bilen ýöreýiş täri. Ýaňlandy aýdymly saz, Hem marş bilen etdik ýöriş (B. Kerbabaýew). 2. Hatarda nyzam bilen dabaraly ýöreýiş äheňine sazlaşykly ýazylan saz eseri. Orkestriň çalýan marşyna aýaklaryny goşup, gyzlar meýdançanyň bir çetinden girip ugradylar (T. Gurbanow).


Last searches: