turklehceleri.org

��alov

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

alov

is. Yanan bir şeydən çıxan od. Tonqalın alovu uzaqdan görünür. Yanğının alovu hər tərəfi işıqlandırır. – Qığılcımdan alov törər. (Məsəl). Hər tərəfdən od yağırdı, alov və tüstü çıxırdı. M.İbrahimov. Alovdan səmayə çəkilir hasar; Hər addım başında bir təhlükə var. M.Rahim. // Məc. mənada. Müharibə alovu. Məhəbbət alovu. – [Mirzə:] Xeyr, bəy, ciyər yananda nəfəs əvəzinə alov çıxar. Ə.Haqverdiyev. Alovlar dağıdan xoş nəfəsindən; Hər əsgər qəlbinə min qüvvət axdı. S.Vurğun. Hamının üzündə nifrət alovu yanırdı. M.Hüseyn.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

alov

od, ocaq
{ateş, ocak}

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

alov

alev


Last searches: