turklehceleri.org

��abat

Kyrgyz—Turkish Dictionary

abat

I, a. =nabat.


II, f. 1. meskün; 2. mamür.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

abat

[a:va:t], syp. 1. ser. Abadan. Iki dünýäň abat bolsun! (Alkyş sözi). 2. Zaýa bolmadyk, döwük- ýenjik däl, bitin. Eliň abat,aýagyň abat, işdäň sag, göwräň hiç bir adamyňkydan pes däl (A. Durdyýew). 3. Rejeli, tertipli, düzgüne salnan, oňat gurnalan. Köçelerimiz diýseň abat, görmäge göz gerek. 4. Ölüm- ýitimsiz, başybitin. Sürüdäki dowarlar gyşdan abat çykypdyr (“Edebiýat we sungat”). 5. Gyza dakylýan at.


Last searches: