turklehceleri.org

������r������������

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

r

azərbaycan əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi. bax. er.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

r /sˈuːdəʊpˌɒd/

1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

r /pˈiːʃˈɔː/

1. (kıs.) roentgen ruble, rupee.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

r /sɪlˈəʊsɪs/

1. (kıs.) Rabbi, radical railroad, Reaumur, Republican, Rex, right (tiyatroda), River, Road, Royal.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

r /sˌɪtɐkˈəʊsɪs/

1. (kıs.) radius, ratio, rupee.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

r /sˈəʊəz/

1. r İngiliz alfabesinin on sekizinci harfi. the three R' okuma, yazma ve aritmatik (reading, 'riting and 'rithmetic)

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

r

Türkmen elipbiýiniň ýigrimi birinji harpy.

Karachay-Balkar—Turkish Dictionary (Nevruz, 1991)

r

bir ünsüz harf.


Last searches: