turklehceleri.org

������n������

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

n

1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi. bax. en.
2. Adı çəkilmək istənilməyən yerə, hərbi hissəyə işarədir. N. şəhərində yaşamaq. N. hərbi hissəsi. – Mən N. qəzasında pristav idim. Qılıncımın dalı da kəsirdi, qabağı da. Ə.Haqverdiyev. Batalyonun qarşısında duran vəzifə N. təpəsini tutmaqdan .. ibarətdi. Ə.Vəliyev. na... [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs.: naümid, nabələd, nalayiq, naməlum, naəlac və s.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

n /mˈʌnki/

1. (kıs.) Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

n /mˈʌnki/

1. (kıs.) nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

n /mˈʌnkɪʃˌaɪnz/

1. (kıs.)nitrogen, north, northern.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

n

Türkmen elipbiýiniň on altynjy harpy.


Last searches: