turklehceleri.org

əyinti

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

əyinti

is.
1. Əyilmiş yer, əyri, bir şeyin əyilmiş hissəsi. Borunun əyintisini düzəltmək.
2. məc. Hər hansı bir işdə düzgün xəttin pozulması, səhvə yol verilməsi, zərərli ifratçılıq. İşdə əyintiyə yol verməmək. Əyintiləri aradan qaldırmaq.


Last searches: