turklehceleri.org

çizme

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

çizme

[Köken: Yerel] (ayakkabı türü) Edik

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

çizme

I и. итек


çizmeII и. сызу эше

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

çizme

Türkiye Türkçesi: çizme
Azerbaycan Türkçesi: çäkmä (uzun boğaz)
Başkurt Türkçesi: (kün) itik
Kazak Türkçesi: etik
Kırgız Türkçesi: ötük
Özbek Türkçesi: etik
Tatar Türkçesi: (kün) itik
Türkmen Türkçesi: ǟdik
Uygur Türkçesi: ötük
Rusça: sapóg sapogi


Last searches: